Inlägg taggat med: "Excel"

Sammanfoga data med Excel

Sammanfoga data med Excel

I InDesign kan du sammanfoga enklare data med Excel, till exempel om du ska göra visitkort till ett företag, eller om du ska göra något annat med variabeldata. Börja med att spara din adressfil med namn och uppgifter som en tabbavgränsad textfil, det finns under Spara som i Excel. Gör sedan […]

Läs mer

Sammanfoga celler i Excel

Sammanfoga celler i Excel

Sammanfoga två celler och behålla datan i dem. Praktiskt när man har till exempel en namnlista och behöver slå ihop kolumnerna. Formel: =SAMMANFOGA(A2;” ”;B2) Vill man ha kommatecken skriver man det mellan ” ”, dvs ”, ”