Inlägg taggat med: "Formler"

Sammanfoga celler i Excel

Sammanfoga celler i Excel

Sammanfoga två celler och behålla datan i dem. Praktiskt när man har till exempel en namnlista och behöver slå ihop kolumnerna. Formel: =SAMMANFOGA(A2;” ”;B2) Vill man ha kommatecken skriver man det mellan ” ”, dvs ”, ”