Inlägg taggat med: "Tabeller"

Sortering i tabeller

Sortering i tabeller

Saknat möjlighet med sortering i tabeller i InDesign i stigande eller fallande ordning? Jag med! En lösning är att klippa ut texten från InDesign och klistra in i Excel eller motsvarande och sortera där för att sen kopiera tillbaka det till InDesign. Men vore det inte smidigare om man kunde […]

Läs mer

Flytt i tabeller i InDesign CC2014

Flytt i tabeller i InDesign CC2014

I InDesign CC2014 introducerade Adobe ett enklare sätt att hantera flytt av rader och kolumner i tabeller. Markera hela raden eller kolumnen och dra den till den nya positionen. Har du några inställningar för tabellen följer dessa med, mycket smidigt. Klart.